Majikan mempunyai anak di bawah umur 15 tahun,  ATAU ibu
bapa  ATAU   ahli-ahli keluarga yang sakit dan memerlukan
jagaan.

Isteri majikan mestilah bekerja.

Berpendapatan bersih tidak kurang  dari RM 3,000 sebulan    
digabungkan pendapatan  suami dan isteri.

Berpendapatan melebihi RM 10,000 sebulan bagi PRA kedua.

Dua (2) salinan My Kad (suami DAN isteri).

Borang EA yang diakui sah oleh majikan ATAU Borang BE yang
disahkan oleh LHDN ATAU Cetakan Penerimaan  e-filing LDHN.

Penyata KWSP

Surat Pengesahan Majikan

Dua (2) salinan Sijil Nikah.

Dua (2) keping gambar berwarna berukuran passpot (suami DAN
isteri).

Dua (2) salinan Surat Beranak anak-anak di bawah umur 15 tahun,
ATAU surat akuan doktor bagi ibu/bapa yang sakit beserta dua (2)
salinan surat beranak pemohon DAN salinan kad pengenalan
ibu/bapa

Dua (2) salinan Slip Gaji - 3 bulan terakhir (suami DAN isteri)

Satu (1) salinan bil letrik/air yang menunjukkan alamat tempat
tinggal sekarang.
    DOKUMEN TAMBAHAN    (Bagi yang bekerja sendiri)

  • Dua (2) salinan Borang 9, 24 & 49.
  • Dua (2) salinan Pendaftaran Perniagaan.
  • Dua (2) salinan Penyata Bank (3 bulan terkini).
SYARAT-SYARAT
SYARAT-SYARAT KELAYAKAN UNTUK MENGGUNAKAN
PERKHIDMATAN PEMBANTU RUMAH ASING (PRA)
INDONESIA
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN